סיפון משולב לכיור אמריקאי

סיפון משולב לכיור אמריקאי

₪89.00מחיר

**לקבלת סט מושלם עד לחיבור לניקוז הביוב יש לרכוש גם "אביזרי צנרת משלימים להתקנת סיפון יחיד"**

סיפון משולב לכיור אמריקאי תוכנן כסיפון עם מספר מועט של חלקים במטרה לקבל סיפון אמין, קומפקטי ואיכותי,

לסיפון המשולב המיוצר בישראל אם תקן מאושר ממכון התקנים, מספר ייתרונות : 

מונע נזילות - כתוצאה מאיחוד רכיבים לסיפון המשולב מעט חיבורים והוא אמין מבחינת נזילות 

מפנה מקום - איחוד החלקים אפשר את הקטנת המוצר בכיותר מחצי ממערכת סיפון מקבילה

מונע סתימות - רוחב הצנרת המובנת בסיפון המשולב גדולה ב25% ממערכת סיפון רגילה דבר המונע סתימות